Google Search

Translate page in your Language

Alam Masroor New video songs

Alam Masroor New video songs

Alam Masroor New video songs


Nan maren shaida


Woh zebaa Woh zebaa


Athbo nigaare pul o bahare


Khushi tha daa shaam mubarak mareNee cheva baresa yar


Paaik o deedar banday


nan maron zidaa thaa bahariskaan


Nee oghpes khantan khareenk sholpes


ur ganoka usthe


jitaee naa mas faisla taqdeer naa kundan


dunyaa ne aan pad ghamthe baaz kare