Google Search

Translate page in your Language

Salman Sabir New video songs

Salman Sabir New video songs

Salman Sabir New video songs


sha thai shaara man door rwaan


Khoshi tha shaame


Nee us Noshkal aan eapaar


Nekin Sadqa marev heKana daa shoominga kisma


he naa matte khanpara


Zindag inth pamman


Nee oghpes khantan khareenk sholpeskana dunyaa tabhaa massak


doo likhee naa walda naseeb mare kane


shahbaz qalandar brahui song


zabaa o anjeer as chiltan naa niayamati