Google Search

Translate page in your Language

wedding songs

Balochistan wedding songs

Balochistan wedding songs

bay khabr asth dunyaa persian song Basitthara wara waa bihaa balochi songnan Zaheeran korun urkin Brahui songInaame javed jaan naa Brahui songsharabi be Hisaabi Balochi songnae ke nee bresaa brek naa tawar brahui songis dunyaa ko chor jaana urdu songnee tanhaa ughe paa Brahui song


wakhth are khushi naa brahui song


nekin he deewana masut he janan brahui song


No comments:

Post a Comment